Уеб сайт: www.axion.bg

Основният експертен опит, знания и квалификации на Аксион Груп тотал фасилити мениджмънт ни позволяват да работим с клиентите ни за интегриране на системи за поддръжка и управление на сгради и имоти и технологии за дистанционен контрол с цел да създадем интелигентна бизнес среда. С нашите знания и опит можем да подкрепим бизнеса ви да предприеме тези подобрения без да изразходва капиталовите си ресурси. Независимо от вида на инфраструктурата, кабелна, безжична или комбинирана, ние можем да я интегрираме, както и строителни и комуникационни системи за поддържане на нуждите на всеки бизнес.

Компанията има за цел да осигури пълно обслужване на клиентите си.

Телефон: 0879 449 300

Е-майл: office@axion.bg

Уеб сайт: www.axion.bg