Анна Дунева е завършила University of Portsmouth, специалност Международни Финанси и Търговия през 2006 година и след City University of Seattle,  MBA in Finanicial Management

Професионалната й кариера започва като Финансов Мениджър във фирма „Кол и Партнер София“ ЕООД, която е официално представителство на автсрийската Kohl& Partner с основен предмет на дейност консултации и проекти в сферата на туризма  и хотелиерството. През 2010 става част от екипа на Аксон Груп, специализирана компания в дистрибуцията, маркетинга и логистиката на бързооборотни стоки, където е била Финансов анализатор. От 2011 се присъединява към екипа на УниКредит Булбанк АД, като от 2012 година поема позицията Мениджър Поддръжка и текущи ремонти.

Телефон: 0888232553

Е-майл: anna.douneva@gmail.com

Вашият коментар