Уеб сайт: www.acbo.bg

Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС) е доброволна неправителствена организация, независима от политически партии и религии.

Сдружението е учредено през 2013 г. В него членуват над 25 дружества, собственици на бизнес сгради с РЗП над 700 000 кв.м., находящи се в Република България. Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България е член на Конфедерацията на Работодателите и Индустриалците в България (КРИБ) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Целите на сдружението са: промотиране правата и интересите на членовете; информиране на членовете за развитието на пазара на бизнес площи, предстоящи законодателни промени и нормативни изисквания свързани с индустрията; организиране участие в инициативи по проучване и подкрепа на нови нормативни и практически решения в областта на бизнес имотите; организиране и участие в конференции, семинари, конкурси, експертни прояви в Република България и в чужбина.

Телефон: +359 879 205 560

Е-майл: kivanova@etc-bg.com

Уеб сайт: www.acbo.bg