Уеб сайт: www.bg-cleaning.eu

Българска асоциация Почистване е основана на 10 септември 2007 година. Това е организация, обединяваща фирмите за професионално почистване, фирмите доставчици на професионална техника за почистване, уреди и препарати, и производители. Членове са български фирми, развиващи дейност в областта на почистващия сектор, които споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане; приемат и прилагат правилата и етичния кодекс. Вярваме във важността на този бизнес сектор, което предполага постигането на висок стандарт на хигиена и здраве и качество на живот. Ние работим заедно, за да предложим високо качество на предлаганите услуги, стоки и техника на нашите клиенти.

Телефон: 0884 922 316

Е-майл: info@bg-cleaning.eu

Уеб сайт: www.bg-cleaning.eu

Вашият коментар