Драгомир Стефанов е доктор по икономика и сертифициран инвестиционен консултант от КФН.

Завършил е последователно бакалавърска и магистърска степен по „Финанси” в УНСС – София. През 2011 година защитава докторска дисертация на тема „Управление на инвестиционния процес в туризма”

От 2012 година работи като главен асистент в катедра „Недвижима собственост” на Бизнес факултета при УНСС. Води курсове по „Финансиране на бизнеса”, „Финансиране и инвестиции в недвижими имоти”, „Управленско консултиране в бизнеса с недвижими имоти”, „Управление на инвестиционно-строителни проекти” и др. пред студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение.

От 2006 година е инвестиционен консултант във „Варчев финанс” ЕООД. Преди това е работил в агенция за търговия с недвижими имоти у нас.

Драгомир Стефанов е председател на политическа партия „Движение Гергьовден”. Бил е съветник по икономическите въпроси на народен представител в периода 2014 – 2017 г.

Женен, с едно дете.

Телефон: 088/77 101 77

Е-майл: dr_stefanov@abv.bg