Иван Велков е икономист, завършил и специализирал в Столичния университет по икономика в Пекин, Китай.

Има дългогодишен мениджърски опит, натрупан в международни консултантски компании в Далечния Изток и Югоизточна Европа в индустрии, свързани със специализирани услуги с недвижими имоти. Работил е като консултант и маркетинг мениджър в CB/DTZ в Китай и Хонгконг, стратегически НR и управител в Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоизточна Европа и България, регионален мениджър в Райфайзенбанк (България) и управител на „Райфайзен имоти.” Хоноруван преподавател в УНСС, катедра “Мениджмънт на недвижимата собственост” и търговски медиатор, вписан в регистъра на Министерството на правосъдието.

Иван Велков е член на управителните органи на професионални и браншови организации и на организации в обществена полза. Бил е председател е на УС на НСНИ, (понастоящем – член на Националния съвет на сдружението) и заместник-председател на Столичният общински съвет. Председател е на УС на ФИАБЦИ България, на Фондация “Интерактивна България“ и член на УС на Българска стопанска камара.

Иван Велков е председател на УС на БГФМА от м. март 2017г.

Е-майл: i.velkov@icloud.com