Иван Велков е икономист, завършил и специализирал в Столичния университет по икономика в Пекин, Китай.

Има дългогодишен мениджърски опит, натрупан в международни консултантски компании в Далечния Изток и Югоизточна Европа в индустрии, свързани със специализирани услуги с недвижими имоти. Работил е като консултант и маркетинг мениджър в CB/DTZ в Китай и Хонгконг, стратегически НR и управител в Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоизточна Европа и България, регионален мениджър в Райфайзенбанк (България) и управител на „Райфайзен имоти.” Хоноруван преподавател в УНСС, катедра “Мениджмънт на недвижимата собственост” и търговски медиатор, вписан в регистъра на Министерството на правосъдието.

Иван Велков е член на управителните органи на професионални и браншови организаци и на организации в обществена полза. Бивш Председател е на УС на Национално сдружение Недвижими имоти, а понастоящем е член на Контролния Съвет на сдружението. Председател е на Фондация “Интерактивна България“ и заместник – председател на Столичния общински съвет.

Иван Велков е Председател на УС на БГФМА от м.март 2017г.

Е-майл: ivelkov@bgfma.bg