Камелия Панайотова е Директор Фасилитис Европа в Съдърланд Глобал Сървисиз и има повече от 12 години опит и познания в сферата на фасилити мениджмънта, анализа и проучването на нови пазари, избора на офис сгради, изграждането на офис пространства. От 2010 година, като част от екипа на Съдърланд, тя води множество фасилити проекти в Европа съвместно с международни екипи и при изключително кратки срокове за изпълнение. Успешните проекти водят до удовлетворение у клиентите на Съдърланд и допринасят за безпроблемното функциониране на офисите. Камелия има опит в анализа и планирането на фасилити бюджети, управление и контрол на одобрено финансиране, дизайн на офис пространства, вътрешен дизайн и корпоративно брандиране. Задълбочените и познания в областта на безопасни условия на труд, пожарна безопасност, управление на кризисни ситуации и глобални политики за сигурност водят до прилагането на най- добри практики във всички офиси на Съдърланд в Европа. Камелия има магистърска степен по Българска филология, бакалавърска степен по Английска филология и специализация по Журналистика от Великотърновския университет.

Телефон: +359 893 695 260

Е-майл: panayotova.k@abv.bg