Лендмарк Пропърти Мениджмънт АД е една от най-големите компании в България, доставящи комплексни услуги за управление на имоти, съоръжения и други активи. Компанията е създадена през 2007 г. като 100% дъщерно дружество на един от най-големите интегрирани холдинги за недвижими имоти в страната – Лендмарк Холдингс.

Компанията притежава следните сертификати :

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • BS OHSAS: 18001:2007

Управляваните от ЛПМ имоти са със застроена площ над 250 000 кв.м. в цялата страна.

Портфолиото на Лендмарк включва някои от най-значимите проекти за недвижими имоти в България, като: Лендмарк Център София, Порше Център, България Център, Лендмарк Еърпорт Център, Лендмарк Център Варна и много други.

Лендмарк има опит в развитието и управлението на недвижими имоти в различни сегменти – индустриални парцели и сгради, офисни сгради, жилищни и многофункционални комплекси.

С интегрираните си услуги, Лендмарк Пропърти Мениджмънт АД може да допринесе за оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността и гъвкавостта Ви:

  • Мениджмънт на развитието – Предварително разработване; Изпълнение на придобиването; Развитие и управление на строителството
  • Управление на проекти – Планиране и контрол на разходите; Проектен дизайн; Проектиране и документация; Обществени поръчки; Гаранционен мениджмънт
  • Фасилити мениджмънт – Охрана, почистване, снегопочистване и озеленяване; Поддръжка на сградни инсталации; Програми за енергийна и разходна ефективност; Център за обслужване на клиенти и Рецепция
  • Пропърти мениджмънт – Маркетинг; Взаимоотношения с наемателите; Правно и цялостно обслужване на компаниите

Вашият доверен партньор в България!

 

Facebook:https://www.facebook.com/landmark.property.management.ad

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/landmark-property-management-ad

Вашият коментар