Уеб сайт: www.llvtechnology.com

Лилия Божилова е проект мениджър и управляващ партньор в ЛЛВ Технолъджи ЕООД. Компанията е специализирана в разработка, внедраване и поддръжка на специализиран уеб софтуер за пропърти и фасилити мениджмънт – PMSoft.

Телефон: 0876 18 58 73

Е-майл: sales@llvtechnology.com

Уеб сайт: www.llvtechnology.com