Никола Брайков е завършил УАСГ, специалност „Хидротехническо строителство“ и Софийски Университет, специалност „ИУЕИКУ“.

Заемал е позиции като Младши експерт легализация в строителството в „Телелинк“, Проектов Мениджър в „К енд К Инженеринг“, а по настоящем е Фасилити Мениджър в „Глориент Инвестмънт БГ“.

Телефон: 359879967755

Е-майл: nikola.braykov@gmail.com

Уеб сайт: https://bg.linkedin.com/in/nikola-braykov-7555b735