Уеб сайт: n.marinov@newpeak.bg

Никола Маринов заема длъжността оперативен директор в ПК Пропърти Мениджмънт България. Инвестиционна компания, която придоби два от големите търговски центрове в страната през 2017г., а именно: Мол Галерия Стара Загора и Мол Галерия Бургас.

Дейността му във фирмата е пряко свързана и отговаря за техническата поддръжка, почистването, охраната, реконструкциите, архитектурните и инсталационни подобрения и реновации, проектиране и инвеститорски контрол.

В сферата на фасилити мениджмънта и дейности, свързани с него, се занимава от 2009г., а с проект мениджмънт, строителство и инвеститорски контрол от 2007г.

Телефон: 0884 739 608

Уеб сайт: n.marinov@newpeak.bg