Уебсайт: www.facilities.bg

Петър Ташев е доктор по Социално Управление от СУ „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Ефективност и ефикасност на компании с голям сграден фонд посредством професионален фасилити мениджмънт“.

Бакалавър по Икономика и магистър по Финанси и банково дело от Стопанския факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Работи като хоноруван асистент в катедра Икономика и управление по отрасли. Секретар е на магистърската програма по Икономика и управление на сгради и съоръжения – Фасилити мениджмънт.

От май 2018 година е фасилити мениджър към ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД, където отговаря за част от локалните и международните клиенти на компанията.

От началото на 2012 година е главен редактор на сп. Фасилитис. Петър Ташев е един от главните организатори на международна конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“.

Автор на множество статии на тема Фасилити мениджмънт и Работно пространство, както и лектор на много конференции и обучения във ФМ сферата.

Телефон: +359 887 499 443

E-mail: ptashev@gmail.com

Уеб сайт: www.facilities.bg