Уеб сайт: www.uni-sofia.bg/feba

Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1905 г. на Висшето училище в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ преподаването по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет. През 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет и е обособен Висш икономически институт „Карл Маркс“. Стопанският факултет при Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г.

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е водеща институция в страната и региона на Балканите за обучение и изследвания в областта на икономическите и управленските науки. В официалната рейтингова система за висшите училища в България Стопанският факултет е първи в направление Икономика.

От 2007 г. в Стопанския факултет се преподават дисциплини и специалности, свързани с фасилити мениджмънта.

Телефон: +359 888 466 450

Е-майл: ageorgiev@feb.uni-sofia.bg

Уеб сайт: www.uni-sofia.bg/feba