Фърст Фасилити България ЕООД е на българския пазар от 2005 година и e част от групата Фърст Фасилити. Като водеща фирма в бранша ние гарантираме високото ниво на предоставяните услуги чрез ноу-хауто, компетентността и натрупания опит за над 30 годишен период, превърнали компанията ни в символ на професионализъм в областта на фасилити мениджмънта. Хипо НОЕ Фърст Фасилити е компания с дългогодишен опит в сферата на фасилити и пропърти мениджмънта, която предлага комплексни решения за управлението на обществени, административни сгради и комплекси, осъществяваща дейността си в Австрия и в Централна и Източна Европа, с дъщерни дружества в България, Словакия, Унгария, Румъния, Македония, Сърбия и др. Екипът ни от специалисти включва: консултанти по фасилити мениджмънт, сградни системи и инсталации, пожарна и аварийна безопасност и организационно развитие, фасилити мениджъри, проект мениджъри, технически специалисти в областта на отопление, вентилация, климатизация, електроника и електротехника, ВиК, окабеляване и др., вкл. специалисти по информационни технологии, CAFM, бази данни и много други. Благодарение на плоската фирмена структура и кратките комуникационни пътища, както и на високата компетентност на своите сътрудници, Фърст Фасилити България ЕООД е напълно подготвена да посрещне и успешно да преодолее предизвикателствата свързани с управлението на всеки проект.