Цветелина Попова е родена на 28.06.1974 г. в гр. София.

Член на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет.

Завършва средно образование в 8 СОУ „Васил Левски“, гр. София с разширено изучаване на испански и руски език.

През 2002 г. завършва висше образование в Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград с квалификация Магистър по икономика и специализация „Икономика и управление в социално-културната сфера“.

През 2012 г. защитена магистърска степен по специалност „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в Стопанския факултет на Софийскии университет „Св. Климент Охридски“.

От януари 2017 г. е докторант в Стопанския факултет на Софийскии университет „Св. Климент Охридски“, научна област „Обществени науки”, научно направление „Икономика”, научна специалност „Икономика и управление по отрасли – Енергетика” с тема на дисертационния проект „Приложение на модели за енергийно планиране в общините”.

Допълнителни квалификации свързани с обществени поръчки, организационни и лидерски умения, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

От 1997 г. до 2002г. консултант по маркетинг и реклама в частния сектор, мениджър маркетинг и продажби, подбор на кадри.

От 2003 г. до ноември 2011 г. експерт обслужване на клиенти и съдебни вземания в дирекция „Търговска дейност“ на „Топлофикация София“ ЕАД.

От април 2013 г. до април 2017 г. старши експерт в отдел „Топлоенергетика и енергийна ефективност”, дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност”, Столична община. Секретар на Комитета за управление на Плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община.

Телефон: 0899 372974

Имейл: c.t.popova@gmail.com