Уеб сайт: www.bacc-bg.org

БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ АД предоставя консултантски услуги в области като енергийна ефективност и жилищна политика разработване и управление на европейски проекти, стратегическо планиране и техническа помощ. Фирмата е сертифицирана по ISO 2015 за изпълнение на тези услуги.

Телефон: +359 2 98718 99

Факс: +359 2 987 26 29

Е-майл: tzveta.naniova@bacc-jsc.org

Уеб сайт: www.bacc-bg.org