Добромир Симидчиев е завършил УАСГ със специалност пречистване на питейни и отпадъчни води, проектиране на пречиствателни станции, управление на утайките. Магистър е и по бизнес администрация от Университета на Сиатъл, САЩ.

От края на 2007 до 2011 година е директор „Инженерни услуги и активи“ в концесионера „Софийска вода“.

Заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството в две правителства

По настоящем е Изпълнителен директор на „Хидролиа“ АД.

Телефон: +359 888878253

Е-майл: dsimidchiev@hydrolia.bg

Уеб сайт: www.hydrolia.bg/bg/staff-member/dobromir-simidchiev