Професионален домоуправител „Образцов Дом“ е част от групата на „Благоевград Пропъртис.Ком“ ООД. Компанията ни работи само в района на гр. Благоевград и е специализирана в услугите, свързани с недвижимата собственост и ипотечното кредитиране. Започваме дейността си през 2006 г. и само за първите две години се наложихме като лидери на посреднически услуги, свързани с недвижимата собственост за гр. Благоевград.
Услугата Професионалнен домоуправител, компанията стартира през 2012 г. и разполагаме с обучен мениджърски екип, добре запознат с нормативните изисквания и проблематика на бизнеса. Следване на принципите изградили ни като компания, а именно:

  • професионализъм
  • коректност
  • иновативност
  • и постоянен стремеж към подобряване

са в основата и на услугата Професионален Домоуправител. Целите ни са свързани с гарантиране и защита на интересите на собственици, коректност и прозрачно управление на етажната собственост, пряк ангажимент и решаване на всеки проблем, високо ниво на поддръжка и хигиена на общите части, персонално отношение към всеки възникнал проблем, стриктно спазване на българското законодателство и прозрачна отчетност във всеки един момент.