Фасилити Фемили е компания, специализирана в управление на жилищни сгради. Компанията е част от БЛД Хоумс ООД, строително инвестиционна компания, изцяло фокусирана върху изграждане на модерни, функционални и реализирани с високо качество жилищни проекти.

Нашата цел е да предоставим професионални услуги по поддръжка на жилищния фонд на всяка сграда, както и запзаване и удължаване на жизнения цикъл на сградата, запазване на висока пазарна стойност на всеки от обектите в нея.

В компанията работи екип от специалисти с над 15 годишен опит в сферата на фасилити мениджмънта и обслужването на сгради от жилищния и бизнес фонд на страната.