Важна информация относно провеждане на Общото годишно отчетно-изборно събрание на БГФМА:

Във връзка с взето решение от УС на БГФМА (на редовно заседание на 21 януари 2021г.) за провеждане на Общо годишно отчетно-изборно събрание на организацията на 30 март т.г.,  бихме искали да Ви информираме, че следим динамичната ситуация относно противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на Ковид 19.

В готовност сме да проведем Общото събрание на определената от УС дата (30.03.) с пълен и изискуем реквизит от документи. При невъзможност, следствие от ограничения за масови прояви, наложени от здравните власти, ще Ви информираме своевременно.

от УС на БГФМА