Българска фасилити мениджмънт асоцаиция (www.bgfma.bg) ще бъде домакин на редовната есенна среща на борда и членовете на европейската ФМ асоциация – EuroFM. Българската асоциация е член на европейската от 2010 година. Срещите на EuroFM ще се проведат на 10 и 11 октомври 2013 година. Партньор на БГФМА в организацията на домакинството е Университетът за национално и световно стопанство, който са членове на БГФМА.

Събитието ще включва среща на Борда на EuroFM, сесии на отделните работни групи: Edication Network Group, Research Network Group, Practice Network Group и Corporate Associates Network Group.

Основна част от заседанията ще бъдат проведени в сградата на университета, като по този начин българското образование ще има възможността да се срещне с представители на фасилити мениджмънт бизнеса на международно ниво. 

Освен срещата на борда и членовете на EuroFM, на 09.10.2013 година ще се състои и научен симпозиум, организиран от председателя на Research Network Group – проф. Кийт Алекзандър, преподавател в Centre for Facilities Management, Manchester, UK.

 

Повече информация за събитието – организационни детайли и програма за срещата може да намерите на сайта БГФМА – www.bgfma.bg, в официалната брошурата на събитието  http://www.eurofm.org/library/brochure-eurofm-member-meeting-sofia-oct-2013/ и на сайта на EuroFM www.eurofm.org

Вашият коментар