Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация организира за своите членове безплатна лекция на тема „Европари за бизнеса 2016/2017г.“, която ще се състои на 27.09.2016г. от 13:30ч. в зала G2, Интерпред -СТЦ София АД.

Лекцията ще обхване следните процедури по програми с финансиране от ЕС:

Процедура: “Обучения за заети лица”

Бюджет на процедурата 50 милиона лв.

Могат да кандидатстват работодатели, социални партньори.

Бюджет на проект от 15 000 до 391 166 лв.

Цели:

  • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на квалификация на заети лица
  • Обучение по “Общуване на чужди езици” и/или “Дигитална компетентност”

 

Процедура “Разработване на производствени и продуктови иновации”

Бюджет на процедурата 68 милиона лв.

Могат да кандидатстват фирми, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите

Бюджет на проект от 50 000 до 1 000 000 лв.

Цели:

  • Приложни научни изследвания в предприятието
  • Проучване, придобиване и прилагане на права по интелектуална собственост, ноу-хау и др.

 

Процедура “Развитие на клъстери в България”

Бюджет на процедурата 39 милиона лева.

Могат да кандидатстват новосъздадени, развиващи се и развити клъстери (обединения на фирми, браншови организации).

Бюджет на проект от 100 000 до 2 000 000 лв.

Цели:

  • Организационно-административно укрепване
  • Коопериране, интернализация и участие в европейски и международни форми на сътрудничество.

 

Лектор:

Г-жа Таня Илиева, водещ консултант в разработване и управление на европейски проекти за бизнеса и администрацията. Притежава 17-годишен опит като консултант, оценител и финансов контрольор в 17 национални и европейски програми. Консултирала е над 200 европейски проекта за бизнеса и местните власти на стойност над 150 милиона евро. Дългогодишен треньор и преподавател по трансгранични проекти за създаване и изграждане на финансова устойчивост на сдружения, мрежи и клъстери. Гост-преподавал в Американския университет в България по „Подготовка, управление и отчитане на европейски проекти”.

 

За записване за участие най-късно до 21.09.2016г.: e-mail: dilieva@bgfma.bg