На редовно отчетно-изборно общо събрание на Българската фасилити мениджмънт асоциация BGFMA / БГФМА, на 29 март, в УНСС/UNWE, бяха представени мандатните отчети на управителния и контролния съвети на организацията, избрани нови такива и бяха приети бюджет и план за бъдещите ни дейности и проекти.
Нов мандат, като членове на управителните органи на БГФМА получиха колегите:
УС (2023-2025)
Анна Дунева, Бисера Пейчева, Цвета Наньова,
Драгомир Стефанов, Иван Велков, Йордан Станков, Лъчезар Петров, Октай Рафиев и Петър Ташев.
КС (2023-2025)
Видин Христов, Красимир Икономов, Янко Сиджимов
Благодарим специално на Заместник-ректора по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова и доц. д-р Драгомир Стефанов за любезното домакинство и дългогодишно партньорство.