Erasmus+co-founded

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация съвместно с WIFI България организират информационно събитие за представяне на резултатите от проведеното пилотно онлайн обучение в единствената в България и Европа онлайн платформа за дистанционно и самостоятелно обучение в сферата на Фасилити мениджмънта, както и финансирания по програма Еразъм+ на ЕС проект „ВИФИ Академия за Фасилити Мениджмънт“, което ще се проведе на 27 юни 2017г., от 10.00ч. в Сентръл Парк Хотел, София.

Специални гости на събитието ще бъдат международните ФМ експерти Йозеф Черни – Председател на Унгарската ФМ Aсоциация (HFMS), Александрос Аливизатос – представител на Гръцкaта ФМ Асоциация (HFMA), Роксана Бодо – Вицепрезидент на Румънската ФМ Асоциация (ROFMA), Дейвид Мартинес – Директор на CIFMERS, както и представители на партньорите по проекта от Австрия, Унгария и Сърбия.

В рамките на информационното събитие ще бъде проведена и лекция от водещия експерт от българска страна, г-н Деян Кавръков, която ще завърши с дискусия и неформална среща на чаша ароматно кафе.

Повече информация за събитието можете да научите от поканата и програмата на конференцията.

Потвърждения за участие може да се изпращат до 22.06.2017г. на e-mail: dilieva@bgfma.bg

„Настоящата покана е изготвена с финансовата помощ на ЕС. „ВИФИ -България“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на ЕС или ЦРЧР.“