На 13.11.2018г. се проведе заседание на УС на БГФМА съвместно с Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС).

Домакин на събитието беше Божидар Захариев, Генерален мениджър на Cleves, и член на УС на БГФМА.

Заседанието бе открито с интересна презентация на Божидар Захариев за услугите, предоставяни от Cleves в България. В уютната атмосфера на заседателната зала на ресторант Щастливеца в Сан Стефано Плаза, членовете на двете асоциации обсъдиха и плановете си за идната 2019г. Теми като: подобрения в ЗУЕС и ЗУТ, нови и интересни образователни инициативи, съвместно с катедра „Недвижими имоти“ в УНСС, както и с магистърската програма по фасилити мениджмънт в СУ ‘Климент Охридски“, участия и сътрудничество в редица предстоящи мероприятия и инициативи, са само част от залегналите намерения.

Присъствалите членове от двете организации си обещаха още по-тясно партньорство и постигане на взаимно заложените цели през 2019г.

Cleves  Cleves1 Cleves 3