Oрганизатор: Виа Експо

Партньор на събитието: БФМА

 

Градските и енергийни системи в Югоизточна Европа се нуждаят от съществено модернизиране, за да отговорят адекватно на предизвикателствата, свързани с климатичните промени и с намаляването на потреблението на ресурси. 

11-тото издание на изложенията и конференцията за Югоизточна Европа „Smart Cities“ и „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ ще се проведе от 11-ти до 13-ти  март 2015 г. в София. Организаторите от Виа Експо очакват отново силно международно присъствие – реализиране на Австрийски, Швейцарски и Норвежки павилиони на територията на изложенията, както и интерес от страна на бизнеса, общини, браншови асоциации и научни центрове от цяла Европа. До момента участие са заявили компании от Австрия,България, Русия, Германия, Израел, Чехия и Испания.

Те ще представят ИКТ, системи за сградна автоматизация (BAS)за управление и контрол (BMS), информационно моделиране на сградите (BIM), мобилност и транспорт.  Посетителите ще се запознаят и с технологии за производство и съхранение на възобновяема енергияс предимствата от прилагането на енергийно ефективни решения за отопление, климатизация, вентилация и осветление.

Гост-лектори от Австрия, България, Великобритания, Германия, Естония, Италия, Норвегия и Франция потвърдиха участие в конференцията. Те ще засегнат въпроси, свързани с централизираното отопление и охлаждане и ролята на ВЕИ, тенденции в изолационните материали, реализация на проекти на квартали с почти нулево потребление на енергия, интелигентни мрежи, транспорт и др.

Паралелни изяви: „Save the Life“ (контрол при бедствия и аварии) и „Save the Planet“ (управление на отпадъци)

Брошура   Статистика 2014     www.viaexpo.com

Вашият коментар