На 27 октомври УС на БГФМА проведе изнесено заседание в к.к. Боровец. На заседанието присъстваха и редови членове на асоциацията. Бяха разгледани няколко основни теми:

– Провеждане на предстоящи обучения по международни и европейски стандарти във ФМ;

– Подготовката на EFMC’2018 в София;

– Отношенията ни с IFMA;

– Организация на Коледния коктейл;

– Обновеният сайт на БГФМА;

– Предложение за проект за национално проучване, касаещо ползването на ФМ услуги в бизнес имоти.

След заседанието участниците продължиха с вечеря и неформални разговори.

БГФМА благодари на всички участници.

 

20171027_180059