DSC05521DSC05534

 

На 21 февруари Българската фасилити мениджмънт асоциация и Катедра „Недвижима собственост“ при УНСС бяха домакини на информационно събитие за представяне на безплатен, широкодостъпен онлайн курс, разработен по финансирания по програма Еразъм+ KA202, проект ДЕФМА – Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта.

Доц. Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост“ и Иван Велков, Председател на УС на БГФМА, поздравиха присъстващите с добре дошли и подчертаха ползата от добрите резултати по проекта ДЕФМА.

Модератор на събитието беше Тошо Киров, експерт по проекта ДЕФМА от българска страна и член на БГФМА.

Деница Илиева, изпълнителен директор на БГФМА и координатор на проекта ДЕФМА, представи участниците в него, както и постигнатите резултати. Проектът се осъществява от месец октомври 2016г. от консорциум в състав: South West College (Великобритания), PROMEA (Гърция), SNS (Италия), БГФМА и  VSRC (Литва). Продължителността му е 30 месеца, за който период партньорите са разработили безплатен широкодостъпен онлайн курс, адресиращ необходимостта на фасилити мениджърите от дигитални и „зелени“ умения, за да се увеличи тяхната работна заетост и да могат да се справят с новите изисквания за сгради и съоръжения в ЕС.

Широкодостъпният онлайн безплатен курс е насочен, както към действащи специалисти от бранша, които искат да надградят своите познания и да обменят опит с други колеги, така и към студенти и хора, които желаят да навлязат в сферата на ФМ. Деница Илиева представи и 6 модула, залегнали в курса и засягащи теми като: устойчивост и опазване на околната среда, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт в сградите, устойчиви сгради, управление на сгради и интелигентни сградни решения, поддръжка и ремонтна дейност с цел предотвратяване на загуби на енергия, здравни и безопасни условия на труд.

Арх. Весела Вълчева – Макгий бе поканена да представи Българския съвет за устойчиво развитие и да разкаже за целите и дейността му. Тя запозна присъстващите и с възможностите за сертифициране на „зелени“ сгради в последващия уъркшоп.

„Предизвикателството „Енергийна ефективност“ в офис сгради“ бе темата, която Димитър Георгиев, член на УС на БГФМА, презентира в уъркшопа, използвайки реални ситуации и примери от практиката си.

Събитието завърши с дискусия на участниците.

Проектът ДЕФМА ще бъде финализиран в края на м. март т.г., а безплатният широкодостъпен онлайн курс ще бъде достъпен за обучение от заинтересованите специалисти.

Снимки от събитието тук