Как  енергоефективното обновяване на сгради в жилищния сектор да премине от ангажимент на държавата и ограничените публични финанси към собствениците и банковия сектор?

На тези въпроси се опита да отговори проведената по проекта SHEERenov  конференция. Партньорите от Унгария и Естония отправиха важни послания на базата на техния успешен опит в годините: нашите проблеми не са уникални. Успехите в техните държави се дължат на факта, че решаването на предизвикателствата е започнало преди повече от две десетилетия. Ние днес имаме възможността да се възползваме от техния опит и поуки от направените грешки.

С презентациите от Конференцията може да се  запознаете тук:

Презентация на Клийнтех България

Презентация на МРРБ

Презентация на СО

Презентация на БАКК

Презентация на БГФМА