На 27 септември БГФМА проведе за първи път в България обучение по новите Международни стандарти във фасилити мениджмънта ISO 41011-3 и Европейска норма EN 15221. Лектори бяха Деян Кавръков, FRICS и Валери Левиев, CIPS.

Целта на професионалното обучение е то да способства за стандартизация на услугата фасилити мениджмънт и уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мениджмънт специалисти в страната.

БГФМА ще проведе следващо подобно обучение до края на 2017г.

Obuchenie_27.09..17 Obuchenie_27.09.