FM summer school

На 22 и 23 август 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Първа лятна школа „Фасилити мениджмънт“ – съвместен сертификационен курс на списание „Фасилитис“ и Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“, със съдействието на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и:

 • Шнайдер Електрик България – генерален спонсор;
 • СентърМайн – спонсор;
 • България Инженеринг – спонсор;

В обучението се включиха 33 участници – представители на вътрешни фасилити мениджмънт отдели, на фасилити мениджмънт компании, на индустриални предприятия, на доставчици на услуги, както и докторанти и студенти.

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • Деница Илиева, Изп. директор на Българска фасилити мениджмънт асоциация
 • Анна Дунева, Оперативен Директор ФМ Европа в Teva Pharmaceuticals
 • доц. д-р Атанас Георгиев, Стопански ф-т, СУ “Св. Климент Охридски”
 • Веселка Данчева, Управител, СентърМайн
 • Георги Христов, Управляващ директор, Apleona HSG Bulgaria
 • Николай Стефанов, BMS Business Development Executive – Schneider Electric Bulgaria
 • д-р Петър Ташев, Фасилити мениджър
 • инж. Пламен Дилков, Изпълнителен директор, „България Инженеринг” ЕАД

Целта на лятната школа беше да предостави на участниците качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на фасилити мениджмънта. Допълнително, чрез висока интерактивност обучението беше и възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки както между самите участници, така и между различните лектори, спонсори и организатори.

В двата дни на обучението основните акценти на лекциите бяха:

 • Развитие на фасилити мениджмънта в България
 • Бъдещето на фасилити мениджмънта
 • Управление на сградни активи с Ecostuxure Business Operations
 • Енергийни услуги, ВЕИ и енергийна ефективност
 • Технологични иновации във Фасилити и пропърти мениджмънта
 • Енергийна ефективност. Подобряване на качеството на електрическата енергия и механизми за генериране и търгуване на удостоверения за енергийни спестявания (УЕС) в България
 • Интегриран фасилити мениджмънт
 • Съвременни глобални тенденции в професионалния фасилити мениджмънт