На 3 май се проведе работна среща между БГФМА и Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС).

IMG_1818

 

На срещата се начертаха общите приоритети на двете организации:

 • Подобряване на качеството на работа между двете асоциации;
 • Работа по нормативната уредба;
 • Работа с общината и държавата;
 • Маркетинг и медийни участия;
 • Високо качество на работа и сгради;
 • Легитимно представителство в свързаните органи на държавно и местно ниво (комисии);
 • Прозрачност, включително при приемане на общински бюджети;
 • Участие на представители на организациите в парламентарната Комисия за регионално развитие

От състоялата се дискусия се очертаха следните насоки за съвместнa работа:

 • Предложения и участие в разработването на законодателни промени, включително интегриране на стандартите в законодателството – ЗУТ;
 • Среща със зам.-кмет по екология за обсъждане на проблеми със сметоизвозването;
 • Среща със зам.-кмет по направление „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“;
 • Зелено сертифицираните сгради да имат отстъпки от мдт и такса смет;
 • Промяна на законодателна рамка за пожарните изисквания;
 • Облекчаване на административните процедури (Разрешение за строеж, Съгласуване на рекламни знаци и табели по сградите и други);
 • Маркетинг стратегии за работа със СО.

Следващата работна среща между двете организации е насрочена за 21 юни, 17:00ч в Интерпред.