На 29 ноември 2016 се проведе работен семинар на тема „Ролята на работодателите при прилагането на ECVET“.  На събитието бяха представени накратко принципите на Европейската кредитна система за ПОО и работата на Националната група от ECVET експерти в България, както и практически ползи и добри практики  от прилагането на системата от работодатели и професионални гимназии.

Работният семинар се организира от БСК съвместно с Център за Развитие на Човешките Ресурси и НАПОО.

БГФМА взе участие в семинара с презентация на Тошо Киров за фасилити мениджмънта като професия и за участието на БГФМА в проектите WIFI Academy for Facility Management и DEFMA (Digitral and Environmental Skills for Facilities Management). Тошо Киров представи целите на двата проекта и предвидените резултати.

TK2TK1