На 15 март, в Интерпред СТЦ, БГФМА представи семинар на тема „Еволюция от традиционно предоставяне на услуги към съвременни ФМ модели“.  Водещият Д-р Дейвид Мартинес запозна българските Фм специалисти с основните насоки на двете професионални практики. Той посочи ключовите моменти в еволюцията, както и ползите от имплементиране на най-подходящия модел в различни ситуации.

DM1 DM2 DM3 DM4 DM5