БисераПейчева_СУ_1

На 18 януари гост-лектор в магистърската програма по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ беше г-жа Бисера Пейчева, регионален мениджър София на PLHome & office и член на УС на БГФМА.

Темата на лекцията бе „Управление на етажна собственост – Възможности § предизвикателства § трудности“. Г-жа Пейчева резюмира накратко Закона за управление на етажната собственост и Закона за собствеността, като след това продължи с предимствата и недостатъците на компаниите, предоставящи услугата професионален домоуправител. Според г-жа Пейчева едно от най-големите предизвикателства пред всяка етажна собственост, независимо дали се управлява от професионална компания или не, е да се дава личен добър пример.

Студентите имаха многобройни въпроси към г-жа Пейчева, от чисто практически, как се справя нейната компания със събирането на вземанията от обитателите, до специализирани, като тълкувания на различни точки и алинеи от Закона за управление на етажната собственост.

Г-жа Пейчева е икономист, завършила е магистратура в Икономически университет – Варна, специалности „Маркетинг” и „Управление на продажбите”. От 12 години работи в сферата на Фасилити мениджмънта, като развива изцяло дейността в „Планекс Инвест” ООД – инвестиционно-консултантска компания, специализирана в изграждането и управлението на жилищни, ваканционни и бизнес сгради.

През 2011г създава и налага собствената марка на дружеството – PLHome&office, насочена към консултиране, управление и поддръжка на сгради и недвижима собственост. До края на 2015г, ръководи и организира поддръжката на сградите по цялото Черноморие, а от 2016г. поема управлението на офиса на компанията в гр. София.

 БисераПейчева_СУ_2