На 6 януари 2017г. се състоя втората среща за развитие на София. Срещата се организира от Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) и е част от работата по „Визия за София“, инициатива на Столичен общински съвет. Целта на поредицата от срещи е да се създаде методика за съставяне на визия и да се очертаят посоките за развитие на столицата в следващите десетилетия.

„Визия за София няма, има само куп документи“. Това каза по време на срещата Иван Велков, член на УС на БГФМА и зам.-председател на Столичния общински съвет. Според него е необходим по-глобален и дългосрочен подход за бъдещото развитие на столицата.

„София е повече град за автомобили, а не за хората. Изградената среда става нефункционална и това как строим, обновяваме и поддържаме трябва да влезе в един документ като визията за София“, каза Горан Миланов, председател на БГФМА. „Необходимо е да питаме хората какво очакват и какво искат, да гледаме в перспектива, да се стремим към споделена икономика и пространства, както и към ефективно използване на технологията“, продължи той.

Повече информация за проведената среща може да прочетете на: http://citybuild.bg/news/viziia-sofiia-niama-dokumenti/33593/bc=2186;957;33593

горан-милановиван-велков