От 5 до 7 март 2014 година Виа Експо ще бъде домакин на събитието „Умни градове“ (Smart Cities). То се явява като естествено продължение и надграждане на тематиката на Smart Buildings. 

Бранщовете, които ще бъдат застъпени по време на събитието са:
1) Енергия и устойчивост – Управление на енергията (смарт грид); Съхранение на енергия; Децентрализирано производство на възобновяема енергия  

2) Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за Умни градове – Облачни услуги; Георгафски информационни системи (GIS); ИКТ за комуналния сектор; ИКТ за здравеопазване и социални услуги

3) Мобилност и транспорт – Електромобили; Зарядни станции; Интелигентен транспорт; Организация на транспортните потоци и логистика

4) Умни сгради – Автоматизация на сградни инсталации (BAS): Осветление, електрическа система и ел. уреди; Комуникационни системи; Отопление, вентилация, климатизация (HVAC); Контрол на достъп, видеонаблюдение; Пожароизвестяване.; Системи за управление и контрол (BMS); Информационно моделиране на сградите (BIM); Услуги: софтуер, трансфер на данни, телефония

5) Устойчива околна среда – Регионално планиране и градустройство; Управление на отпадъците

6) Реакция при извънредни ситуации в градски условия

 Източник:  http://stroimedia.bg/news/index.pcgi?material_id=9433

Вашият коментар