На 17 и 18 май БГФМА ще бъде домакин на втора международна среща по проекта ДЕФМА. На срещата ще бъдат дискутирани теми и въпроси, свързани с извършените дейности за първите шест месеца работа по проекта, както и ще се начертае план  за следващата половин година.

Проектът „Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта“ (Digital and environmental skills for facility management) DEFMA е по програма Erasmus+KA202- Стратегическо партньорство за професионално обучение и развитие.

Специфичните цели, които този амбициозен проект си поставя, са:

  • Да се обогати ФМ сектора, посредством създаване на обучителен курс по въпроси, свързани с екологичните технологии;
  • Да се въведат модерни методи на обучение и свободен достъп до обучителни ресурси, които да помогнат на обучаващите се сами да обогатят технологичните си умения, свързани с околната среда;
  • Да се подпомогне взаимното признаване на постигнатите резултати от обучението и да се установи рамка за екологични квалификации на фасилити мениджмънт специалистите в Европа.