На специално събитие днес бе отбелязан Световният ФМ ден – денят на Фасилити мениджмънта, на който Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) за първи път официално представи и новия Управителен съвет на Асоциацията.

IMG_2300 (640x413)

IMG_2358 (640x410)

IMG_2230 (640x429)

Иван Велков, председател на УС на БГФМА, поздрави присъстващите с професионалния им празник и сподели увереността си от тенденциите и фактите, подчертаващи все по-значимата роля на фасилити мениджмънт (ФМ) специалистите във все повече сфери на тази динамично растяща индустрия. „Съвременните технологии и модели на управление, които вече прилагаме професионално в корпоративния сектор, стават все по-достъпни и оттам все по-възможни във всички процеси на подобряване на средата – в офиса, вкъщи, в обществените сгради, в цялата градска среда. Умните градове имат нужда от все по-умни сгради и все по-интелигентни системи за управление на всички нива”, каза още г-н Велков.

Събитието бе повод да се обсъдят важни теми като новата глобална концепция за ФМ, залегнала в дългоочакваните и издадени през април ISO стандарти за ФМ – ISO FDIS 41011 и 41012. Подробности около ISO стандартите за ФМ даде в презентацията си Деян Кавръков, заместник-председател на УС на БГФМА. Той представи и новото определение за ФМ, залегнало в стандартите, а именно: организационна функция, която интегрира хора, място и процес в рамките на изградената среда, с цел подобряване на качеството на живот на хората и производителността на основния бизнес.

Тенденциите във Фасилити мениджмънта (ФМ) бяха в основата на изказването на Горан Миланов, вице-президент на EuroFM. Той разказа за провелата се в края на април 25-та европейска ФМ конференция в Мадрид, за наградите EuroFM, които се връчват по време на събитието, както и за предстоящата конференция, чийто домакин ще е София през 2018 г.

Дискутирана бе и темата за съвременния корпоративен ФМ, която бе презентирана от Никола Игнатов, заместник-председател на УС на БГФМА.

На събитието присъстваха и партньорите на БГФМА по проекта „Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта“ (ДЕФМА), финансиран по програма Еразъм +. Представителите на SWC – Югозападен Колеж, Великобритания, които са водещ партньор в консорциума от 5 държави, разказаха за напредъка на проекта, който има за цел да модернизира и обогати съвременното професионално образование и обучение на фасилити мениджърите в Европа.

Събитието събра членове на Асоциацията, партньори и медии.