На 27 февруари в CREST Centre се проведе 5та среща на партньорите по проекта ДЕФМА. Домакин на срещата беше South West College, Великобритания.

Партньорите обсъдиха редица теми и въпроси, свързани с приключване на проекта в края на м. март 2019г. Бяха засегнати теми като: разпространение на проекта чрез специално организирани събития, информационни дни в България, Литва и Гърция; демонстрационни уъркшопове, проведени във Великобритания и Италия; валидиране на проекта; финансови отчети и т.н.

5th TPM