На 19 април 2018 г. в Стара Загора се проведе IV Фасилити мениджмънт форум под надслов “Фасилити мениджмънт: Подобряване качеството на живот”.

Водещи експерти от сектора разгледаха тенденциите във фасилити мениджмънт сектора и успешните практики за развитие и потребителско удовлетворение и представиха развитието на пазара, тенденциите и иновациите.

Сред обсъжданите теми бяха какво представлява съвременният фасилити мениджмънт и какви са тенденциите за подобряване качеството на живот на хората, как сградите и градската среда влияят на качеството на живот, какви са съвременните фасилити мениджмънт модели и как се вписва българският модел в тях.

Представени бяха и някои съвременни фасилити мениджмънт решения за ефективно управление и оптимизиране разходите за сградите, сред които и интегрирани софтуерни решения за управление на процеси, иновации и добри практики.

По време на форума Анна Дунева от Актавис, компания на Тева, обобщи, че начинът, по който живеем в работното пространство, се променя, както и стратегиите за работното място, които трябва да имаме, за да привличаме и задържим таланти, както и да стимулираме продуктивността на служителите.

За целта е важно да се разработи стратегия с ключови индикатори за измерване въздействието на офис средата върху нуждите на служителите.

В съвременния фасилити мениджмънт все повече се интегрират интелигентни инструменти за сградно управление и автоматизация, допълни Димитър Георгиев, член на Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и управител на Фърст Фасилити България ЕООД.

Фасилити мениджмънтът все повече се съобразява и с бързите темпове на урбанизация. През 2017 г. 54% от световното население живее в градски зони, като към 2050 г. се очаква този дял да достигне 66%. Ако през 1990 г. мегаградовете са били само 10 с общо 153 млн. жители, към 2014 г. те вече са 28 с 453 млн. души население, а през 2030 г. се очаква да достигнат 41.

Към 2015 г. населението на Земята е 7,3 млрд. души, а до 2 100 г. се очаква да се увеличи до 11,2 млрд. души, посочи Горан Миланов, зам.-председател на EuroFM.

През 2030 г. човечеството ще има нужда от 35% повече храна, 40% повече вода и 50% повече енергия, допълни той. До 2050 г. очакванията са световният брутен вътрешен продукт (БВП) да се удвои, като четири пети от него ще се концентрират в само 32 икономики. Това ще наложи строителството на по-големи градове, производство на повече енергия и храна, повече разходи и използването на по-мощни компютри, което налага по-добро управление и стратегическо планиране.

Aлександър Цветанов, съосновател на Смарт Бизнес Софт, и Анастас Шопов, мениджър Бизнес развитие на И Ар Пи България, представиха ролята на софтуерните решения във фасилити мениджмънта. Тези продукти обединяват процесите по планиране, управление, контрол и отчетност в един интегриран CRM модул, от който се вижда всичко необходимо за бизнеса – оферти, продажби, фактури и плащания, пълната информация за клиентите, поръчките и доставките, управлението на складовите наличности, осчетоводяването на процесите и т.н.

Представени бяха и няколко интересни случая за ролята на фасилити мениджмънта – при избора на нова централа, за проекта за реновиране на мол Галерия в Стара Загора и в индустриалните и логистични сгради на Загорка АД.

Официални партньори на форума са Мундус Сървисиз и erp.bg.

IMG_4947 IMG_4949 IMG_4951 IMG_4966 IMG_4967 IMG_4969 IMG_4978 IMG_4984 IMG_4987 IMG_4996 IMG_4999 IMG_5001 IMG_5002