Енергийната ефективност в жилищния сектор е сред основните европейски приоритети. Поставени са високи цели и за изпълнението им са осигурени значителни финансови ресурси. Темата е много актуална за България, предвид огромните нужди:  93 % от жилищния сграден фонд има необходимост от въвеждане на  мерки за енергийна ефективност. С Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, разработена по изискванията на европейски директиви, държавата се ангажира да 2050-та година да подпомогне  обновяването на 60 % от жилищния сграден фонд. За територията на Столична община това касае повече от 20 хиляди сгради в режим на етажна собственост.

В България, масовият процес на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради започна с Националната програма за обновяване на енергийна ефективност –  при 100% финансиране от публични ресурси и администриране от страна на публичните власти. В контекста на огромните нужди и ограничен публичен ресурс, процесът е планиран да продължи в режим на съ-финансиране от страна на собствениците.

С цел създаване  на необходимите условия, които да направят възможен и работещ модел на съ-финансиране от българската страна бе защитен проект  по Програма Хоризонт 2020 за създаване на интегрирани услуги за жилищно обновяване – Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov). В рамките на проекта ще бъде разработен и тестван устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване. Ще бъдат създадени необходимите условия за подпомагане на етажните собствености в организацията на процеса, както и за решаване на въпросите, свързани със съ-финансирането.

Моделът ще бъде тестван на територията на София, където поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени за обновяване на техните сгради по новия модел: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително Обследване за енергийна ефективност. Сградите ще бъдат обновени в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

 

Проектът SHEERenov, H2020-LC-SC3-EE-2019, стартира на 1 юни 2020г., финансиран е от програма Хоризонт 2020 на ЕС и е с продължителност 28 месеца.

Консорциумът от партньори включва:

Клийнтех България -координатор по проекта

Българска фасилити мениджмънт асоциация – партньор

Българо-австрийска консултантска компания – партньор

Столична община – партньор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството – партньор

DVD TARSADALOM- ES KORNYEZETTUDATOS UZLETES VALLALKOZASFEJLESZTESI КORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG/ Унгария/ – партньор

EESTI KORTERIUHISTUTE LIIT MTU /Естония/ – партньор

На 2 и 3 юли т.г. бе проведена първата среща по проекта, на която бяха обсъдени организационни, финансови и правни теми, свързани с развитието на проекта.

Информация за проекта и развитието му може да следите тук.