Традиционната, a тази година 10та юбилейна, конференция „Фасилити мениджмънт: реализация в България“, организирана от Facility Management Consulting и списание Фасилитис, реализирана и с подкрепата на БГФМА, ще се проведе на 22 и 23 октомври 2015 г. в София. Както всяка година, организаторите залагат на международно признати лектори, които ще споделят своя опит и практики в професионалното управление на имоти. Преставители на БГФМА са Горан Миланов, Деян Кавръков, Никола Игнатов, Иван Велков, Андриана Станчева и други.

В опита си да направят събитието максинално полезно за широкия кръг от ФМ експерти, организаторите залагат на следния кръг от теми:

  • Развитие на пазара на ФМ в Централна и Източна Европа

  • Корпоративни стратегии за управление на недвижими имоти

  • Добавената стойност на фасилити мениджмънта

  • ФМ в помощ на строители / инвеститори / архитекти

  • Етажна собственост