На заседание на Управителния съвет на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), което се проведе на 7 ноември, бяха приети нови 3 члена. 

– Емил Мечикян – мениджър в Q-Build Ltd;

– Марта Влахова – фасилити мениджър в CNI;

– ВИДАКО ФМ – фирма, която се занмава с управление на проекти в сферата на ФМ и енергийна ефективност;

Надяваме се на ползотворно сътрудничество с новите членове на Асоциацията! 

Вашият коментар