На 8 юни 2016г. БГФМА проведе за първи път в България Обучение по европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221. Съвместно с Втория Фасилити Мениджмънт Иновационен Форум, на 14 юни в Хотел Новотел, Пловдив ще се проведе второто организирано обучение. То е насочено към широк кръг специалисти:

  • Фасилити мениджмънт специалисти на средно и високо равнище;
  • Ползватели на фасилити мениджмънт услуги;
  • Собственици и/или управители на сграден фонд;
  • Служители в производствени предприятия;
  • Служители на компании от реалния бизнес;
  • Специалисти от държавния и частен сектор;
  • Всички, заинтересовани от европейските норми във фасилити мениджмънта.

Програмата обхваща всички 7 стандарта от европейска норма EN 15221. Лекторите- Деян Кавръков и арх. Валери Левиев- с богатия си професионален и академичен опит, превръщат обучението в интересно, динамично и най-вече полезно професионално изживяване.

Поради големия интерес, БГФМА предвижда да продължи професионалните обучения по eвропейска норма EN 15221. Следващата дата ще бъде насрочена за края на септември, 2016г.

 P1060769P1060776P1060766