От началото на годината БГФМА се увеличи с 4 нови члена. Това са: фирмите СентърМайн и Пайп Систем и физическите лица Деян Кавръков и Иван Велков. С включването им членската маса на Асоциацията се увеличи не само числено, но и качествено, тъй като новите членове още повече обогатяват спектъра на специалистите в нашата организация.

Желаем ползотворно сътрудничество на новите колеги!

Вашият коментар