На 14 май БГФМА депозира пред министър Атанас Пеканов – Служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, министър Виолета Комитова – Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, и министър Андрей Живков – Служебен министър на енергетиката, предложение относно Реформа „Обслужване на едно гише“ в Стълб 2: Зелена България на ПВУ на базата на финансиран от Програма Хоризонт 2020 Проект SHEERenov.

С текста на писмото може да се запознаете тук.