От началото на месец ноември стартираха дейностите по проекта WIFI Academy for Facility Management, в който БГФМА участва като партньор. Проектът се осъществява с финансиране по програма Erasmus + на Европейския съюз и ще продължи 3 години.

Партньори по проекта са – водещ партньор – WiFi Bulgaria; WIFI Austria, WIFI Hungary, Kala consulting Сърбия, Българска фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА), Public Policies Watchdog Forum (мониторинг).

Целта на проекта е създаване на и развиване на иновативна многоезикова платформа за онлайн дистанционно обучение по фасилити мениджмънт – „WIFI Facility Management Academy“ (WIFI-FMA). Тя ще предоставя обучителни материали  на английски, български, немски, унгарски и сръбски по иновативна методика.

Очакваните резултати са следните:

–        Пускане и тестване на иновативна онлайн платформа за обучение по фасилити мениджмънт

–        Създаване на обучителни материали – анотации, презентации, практически казуси, case studies на 5те езика на проекта – английски, български, немски, сръбски и унгарски;

–        Тестване на платформата с 400 участници в курсовете

–        Превод и имплементиране на стандартите за фасилити мениджмънт EN 15221 1-7;

–        Създаване на онлайн форум за обмяна на знание, опит и добри практики

 

Funded by the European union

 Legal disclaimer: The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EU nor the Human Resource Development Centre of Bulgaria are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

Вашият коментар