На 09 март 2010 година, представители на Българска Фасилити мениджмънт асоциация взеха участие в срещата, организирана от КРИБ с Министъра на Регионалното развитие и благоустройство Росен Плевнелиев. Един от въпросите, които се обсъждаха на срещата бе и този за възможностите, които публично частното партньорство може да предложи на бизнеса за по-доброто управление и поддръжка на сградния фонд. Министър Плевнелиев подкрепи тази идея и предложи на БГФМА да направи пилотен проект за оптимизация на управлението на една сграда.

Вашият коментар