Общините да въведат такса за поддържане на общите части в жилищните сгради и пространствата около тях, да събират приходите от тях. Те да провеждат конкурси и да възлагат управлението на 20-30 сгради на територията на една община. Това предлага Българската фасилити мениджмънт асоциация, която обединява компании, занимаващи се с професионално управление на сгради, в промени в Закона за етажната собственост. Правната парламентарна комисия в четвъртък обсъди правителствения проект за първо четене.

Проектът предвижда, ако никой в блока не желае да поеме функциите на домоуправител, това ще може да се възлага на външно лице или фирма, които не са собственици в дадената сграда. Досега за домоуправител можеше да бъде избран само човек, който притежава имот или живее в блока. С поправки се дава възможност за участието на компании, специализирани в управлението и поддържането на имоти, които в момента обслужват преди всичко затворени жилищни комплекси и бизнес сградите.

 

„Време е в управлението на сградите да бъде вкаран повече професионализъм , защото освен да усещат уют, когато влязат във входа и се качат в асансьора, хората трябва да бъдат и защитени”, коментира пред 3E председателят й Тошо Киров, управляващ съдружник на „Симачек Фасилити Сървисиз БГ”.

Проектът предвижда не по-малко от 1% от минималната работна заплата за България или 2,40 лв. пък ще трябва да плащат собственици за поддържането на общите части на сградите в режим на етажна собственост. В момента във всеки блок т. нар. такса вход е различна и зависи от решението на събранието на етажната собственост.

Според Киров таксата може да се определя на база площта на жилището, на база собственост на идеални части или според големината на сградата. По думите му за реализация идеята е необходима широка обществена дискусия по въпроса. „На този етап е трудно да се определи каква ще бъде таксата, която ще се плаща едно домакинство. Би могло обаче да бъде направен анализ на база цените, които фирмите предлагат услугата и да бъде дадена една осреднена цена например на квадратен метър”, обясни той.

„Между 10 и 20 лв./кв м плащат жилищата, които ползват услугите на професионална фирма за управление на сградата. Ако практиката да се наемат такива хора или компании стане по-популярна, най-вероятно и цените ще паднат, така че услугата да стане по-масова”, каза Владимир Солаков, управител на „Фърст Фасилити България” и член на асоциацията. Според него идеята за въвеждането на подобна такса е добра. нея. Ако постъпленията се събират общо и след това се прави някаква разпределение, процесът ще се усложни, смята той.

Представителите на бизнеса смята, че с промените трябва да бъде определени механизмите за санкци и контрол.Заради неспазването на изискванията в ЗУЕС няколко пъти през последните две години бяха променяни сроковете за провеждане на общи събрания в блоковете в режим на етажна собственост и вписването на собствениците в домова книга. Правителственият проект за промени предвижда да бъде създаден и регистър на всички лица и компании, които се занимават с управлението на етажна собственост, подобен на регистъра на строителните компании. Министерство на регионалното развитие и благоустройството да издава разрешителни за упражняване на тази дейност. Според Николай Пехливанов,  депутат от „Атака” и зам.- председател на регионалната комисия в парламента с промените се дава възможност компании, които професионално се занимават с управление на сгради, да бъдат избирани от хората в блоковете.

„По този начин работата на професионалния домоуправител ще бъде легитимирана. Освен това хората ще бъдат защитени от некомпетентни фирми”, коментира пред 3E Пехливанов. Той обясни, че всички изисквания и дейности, които трябва да изпълняват домоуправителите, ще бъдат разписани в наредба, изготвена от МРРБ.

По отнощение идеята за въвеждане на такса за поддръжка на общите части в сградите, Пехливанов, уточни, че общините едва ли ще имат възможността и ресурсите за подобни да извършват подобно нещо. „Държавата и местните власти трябва да бъдат гаранти, а управлението на сградите да се прави от хората или в случай, че никой не иска, от професионални фирми”, категоричен беше Пехливанов.

 

Източник: 3e-news.net

Вашият коментар